Werkwijze

Per leerling worden huiswerk en eventuele aandachtspunten vastgelegd in een werkschema.

Bij binnenkomst vullen de leerlingen dit werkschema in en wordt aangegeven welk huiswerk gemaakt moet worden.

Het huiswerk wordt geleerd, gemaakt en overhoord. Aan het eind van de huiswerkbegeleiding wordt op het werkschema ingevuld wat de voortgang is, of er thuis nog verder geleerd moet worden en hoe een eventuele overhoring ging.

Planning speelt een belangrijke rol in onze huiswerkbegeleiding. Samen met de leerling vullen we een gedetailleerde tweewekelijkse planner in, deze wordt wekelijks bijgewerkt en mee naar huis genomen.

Op deze manier weten zowel de ouders als de leerling precies welk huiswerk er thuis nog gedaan moet worden.

In de huiswerkklas is ruimte en tijd voor persoonlijke uitleg en individuele aandacht.

De leerlingen worden begeleid door een vast team van behulpzame en enthousiaste studiebegeleiders (studenten) die uitblinken in alfa- en bètavakken.

Er is een pedagoog met een specialisatie in studievaardigheden aanwezig. De supervisor ziet daarnaast toe op de rust in de klas.

Ouders/verzorgers ontvangen regelmatig een digitale evaluatie die inzicht geeft in onze ervaringen en de voortgang van de leerling bij de huiswerkbegeleiding.

Kennisklas zal er samen met de leerling alles aan doen om een optimaal resultaat te behalen. Uiteraard kunnen wij geen garanties bieden.

© Copyright - Kennisklas 2022