Studievaardigheden

Er zijn verschillende methoden die het leerproces positief stimuleren. Dit zijn de zogenaamde studievaardigheden. Ze helpen bij het organiseren, plannen en structureren en vormen een belangrijk onderdeel van onze huiswerkbegeleiding.

Dit is een overzicht van de onderwerpen die wij zoal met onze leerlingen behandelen:

– Individuele benadering gericht op de behoeften van de leerling;

– Begeleiding met plannen van de activiteiten in de agenda;

– Actief toezicht op de verrichte werkzaamheden;

– Structuur brengen in de activiteiten voor school en prioriteiten stellen;

– Aanleren zo effectief mogelijk te werken en te leren;

– Begeleiding in het leren van vreemde talen (woorden/zinnen/grammatica);

– Achterhalen van de motivatie om daarmee activiteiten te stimuleren;

– Helpen en oefenen met samenvattingen en ‘mindmaps’;

– Overhoren van de leerstof en aanleren hoe de leerling zichzelf kan testen;

– Actief leren door vragen te stellen;

– Actief leren door herhaling van opgedane kennis;

– Het belang benadrukken van ideale leer- en werkomstandigheden;

– Evalueren van het persoonlijke leerproces: wat gaat goed, wat nog niet;

– Toetsen leren, oefenen en evalueren;

– Tips geven voor toetsvragen en overhoringen in het algemeen;

– Bewust maken van eigen leerproces om dit positief te beïnvloeden;

– De actieve houding tijdens lessen stimuleren.

De dagen en tijden van de huiswerkbegeleiding:

Van maandag tot en met donderdag, twee uur per dag tussen 14.15 uur en 18.15 uur.

In de maanden april en mei zijn wij, bij voldoende belangstelling, ook op vrijdag aanwezig.

Er kan worden gekozen voor twee, drie of vier keer per week op vaste dagen.
De vaste dagen en tijden worden aan de hand van de schoolroosters en individuele wensen bepaald.

Bij binnenkomst kunnen de leerlingen wat eten en drinken om daarna meteen met hun huiswerk te beginnen. Na één uur huiswerkbegeleiding pauzeren we vijf minuten.

© Copyright - Kennisklas 2022