Wat bieden wij?

Kennisklas biedt huiswerkbegeleiding aan middelbare scholieren van alle niveaus.

De leerlingen maken hun huiswerk in een veilige, stimulerende en rustige omgeving onder deskundige begeleiding.

Kennisklas is een onafhankelijke organisatie en niet gekoppeld aan een specifieke school.
Voor meer informatie over huiswerkbegeleiding, bijles, CITO-training of onze werkwijze kunt u contact met ons opnemen.

Laatste aanpassingen website: 30 mei 2022

Referenties

Mijn dochter Romy heeft door 2 maanden huiswerkbegeleiding te volgen haar onvoldoendes weg  kunnen werken. Mocht het in de toekomst weer nodig zijn, dan zal ze zeker van jullie begeleiding gebruik maken. Mede namens Romy wil ik jullie team bedanken!

Het is handig dat als je iets niet snapt tijdens het maken dat je meteen geholpen kan worden. Je hebt 9 van de 10 keer ook echt je huiswerk af, dus de volgende les geen problemen. Je bent ’s avonds helemaal vrij. Je wordt overal goed mee geholpen en je krijgt het op een duidelijke manier uitgelegd.

Doordat  je goed geholpen wordt kun je je onvoldoendes wegwerken.

Ik stond 8 onvoldoendes op HAVO en 5 op MAVO maar door de huiswerkbegeleiding sta ik nog maar 1 onvoldoende op MAVO en 3 op HAVO, dus kom ook bij huiswerkbegeleiding en haal je onvoldoendes op!

Ik ging eerst met tegenzin maar nu niet meer want ik ga echt vooruit.

Soms is het lastig om stil te moeten zijn maar dat  werkt wel super!

Kennisklas was dit jaar een zeer goede ondersteuning voor onze zoon bij de overgang van het basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs. Door twee keer per week onder begeleiding met zijn huiswerk bezig te zijn, heeft hij zelf beter leren plannen en zijn huiswerk in kleinere porties leren verdelen. We zijn zelf erg positief over de betrokkenheid bij zijn ontwikkeling. We worden regelmatig gemaild of gebeld om de prioriteiten af te stemmen aan de hand van zijn cijfers. Een extra service die alle partijen scherp hield en zorgde voor optimale begeleiding.

Ontzettend bedankt voor de hulp, begeleiding, overhoringen, het geduld en aandacht.

© Copyright - Kennisklas 2022